ul. Lasla Gala br. 1 - Novi Sad 065/69-629- 59

Menu

Šta je medijacija?

Šta je medijacija? Medijacija je neformalan postupak u kome se pregovaranjem uz posredstvo treće neutralne osobe – medijatora, koji nije sudija u sporu, dolazi do mirnog rešenja spora.

O MEDIJACIJI

Šta je medijacija ?

Medijacija je neformalan postupak u kome se pregovaranjem uz posredstvo treće neutralne osobe – medijatora, koji nije sudija u sporu, dolazi do mirnog rešenja spora.
Strane koje žele da sporni odnos reše mirnim putem u postupku medijacije rešavaju ga uz pomoć jednog ili više posrednika – medijatora koji kroz dogovaranje i pregovaranje pomaže strankama da postignu zajedničko rešenje i dođu do sporazuma koji će rešiti njihove sporne odnose i biti prihvatljiv za obe strane.

Medijatori su neutralani i nepristrasni. Naime, ukoliko stranke u bilo kom momentu imaju sumnju u njihovu nepristrasnost one mogu promeniti medijatora. Takođe, ukoliko medijatori smatraju da je medijacija necelishodna i da stranke ne žele da sarađuju, uvek mogu prekinuti postupak medijacije.
Naravno, to ne sprečava stranke da docnije pokušaju pred drugim medijatorom.
Medijacija je moguća u svim sprornim odnosima, i to: imovinsko- pravnim odnosima fizičkih i pravnih lica, privrednim, porodičnim, radnim (osim sporova koji nastaju povodom otkaza ugovora o radu i isplati minimalne zarade), drugim građansko- pravnim odnosima, krivičnim i upravnim.