ul. Lasla Gala br. 1 - Novi Sad 065/69-629- 59

Menu

Porodična Medijacija

Medijacijom u porodičnim odnosima rešavanjem sukoba dolazi do pronalaženja dugoročnih rešenja za jedno ili više spornih pitanja, ublažavanja negativnih efekata, koje situacije sukoba imaju po decu ...

Porodična Medijacija.

Područje primene:
– vršenje roditeljskog prava (uključujući izdržavanje deteta);
– izdržavanje između supružnika odnosno vanbračnih partnera;
– deoba zajedničke imovine supružnika, vanbračnih partnera, članova porodične zajednice;
– drugim imovinskim pitanjima iz porodičnih odnosa.

Medijacijom u porodičnim odnosima rešavanjem sukoba dolazi do pronalaženja dugoročnih rešenja za jedno ili više spornih pitanja, ublažavanja negativnih efekata, koje situacije sukoba imaju po decu i druge članove porodice, dolazi do očuvanja i unapređenja odnosa između članova porodice, prevencije novih
sukoba, emotivne, vremenske, finasijske uštede u vezi sa rešavanjem porodičnih problema itd.
Medijaciju u bračnom sporu je moguće pokrenuti pre ili u toku sudskog postupka.