ul. Lasla Gala br. 1 - Novi Sad 065/69-629- 59

Menu

Prednosti Medijacije

Medijatori su neutralani i nepristrasni. Naime, ukoliko stranke u bilo kom momentu imaju sumnju u njihovu nepristrasnost one mogu promeniti medijatora.

Prednosti medijacije.

U odnosu na parnični postupak prednosti ovakvog postupka višestruke su. Naime, medijacija je:
– poverljiva;
– nepristrasna;
– dobrovoljna;
– omogućava stranama da reše problem dogovorom;
– u sudskim postupcima jedna strana je uvek nezadovoljna ishodom spora, ako ne i obe;
– mnogo je jeftinija od sudskog postupka;
– manje je stresna nego odlazak u sud;
– spor se rešava brže nego u sudskom postupku;
– manje je formalna od sudskog postupka.